Ulubione książki

Kiedyś znajdowała się tutaj mozolnie wyrzeźbiona tabelka, ale jesienią 2012 r. zarchiwizowałem cały swój dorobek czytelniczy na GoodReads. Jeśli więc chodzi o moje osobiste debeściaki, obecnie ten link wiedzie do fikcji, a ten — do niefikcji.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License